Tillfälliga lokaler för alla akuta behov

Stationsbyggnad med väntsal och kiosk etablerades tillfälligt på Strängnäs station medan trafiken på Svealandsbanan pågick.

Stationsbyggnad med väntsal och kiosk etablerades tillfälligt på Strängnäs station medan trafiken på Svealandsbanan pågick.

Tillfälliga lokaler för obegränsad användning

Det finns egentligen inga begränsningar för vilken typ av lokal eller boende vi kan skapa med moduler. Är du i en situation där ett akut behov har uppstått, och du bara behöver fler rum under en temporär period – då kan vi säkert lösa lokalen eller boendet. Det kan ju också vara så att du snabbt, snabbt behöver mer yta för något och alla permanenta lösningar tar för lång tid, även då kan våra tillfälliga lokaler vara en idé.

Utöver de mest vanliga typerna av tillfälliga lokaler har vi etablerat stationshus, lager, industrilokaler, boenden, lägenheter, klubbhus, fritids och en del andra mer udda speciallokaler. Är du ute efter en permanent lösning så bör du nog söka en annan samarbetspartner, men handlar det om ett mer akut behov av lokal eller boende av tillfällig karaktär så kan vi ordna det mesta med våra självbärande och portabla moduler. Du varmt välkommen att hör av dig och lyssna med oss. För kontakt, se här >>

Se här några exempel på speciallokaler som är uppförda med våra moduler

Load More Posts