Modulbyggen i första klass

Kvalitet skapas genom noggrannhet och kontroll av varje länk i kedjan från första kontakten med en kund, till inflyttning i färdigställd lokal. I detta led är tillverkningen av våra byggmoduler en viktig grundsten. Med våra egendesignade modulserier i vårt Portable Construction System™ tillverkar vi alla byggmoduler i vår leverantörs fabrik, helt enligt våra specifikationer på kvalitet i första klass in i varje detalj av modulkonstruktionen.

Två byggmoduler som har satt byggstandarden

Vi på PCS Modulsystem arbetar med två olika modulserier, som också har satt standarden i branschen för hur hög kvaliteten kan vara på en flyttbar och flexibel byggmodul för olika tillfälliga modulhus. Våra egenutvecklade konstruktioner heter PCS Classic och PCS Comfort. Den förra är på 3×9 meter och den senare på 3×12 meter som standard. Med dessa modulserier kan vi lösa nästan alla önskemål om en lokal eller ett boende. Sedan kan vi alltid erbjuda anpassade mått och varianter på detta om behoven är