Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.

Neonatalen
växer fram
med hjälp av
PCS Classic.

Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.
Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.
Neonatalen på Östra sjukhuset i Göteborg växer fram med 14 PCS Classicmoduler.