Modulhus – hyr en tillfällig lokallösning

För att hyra ett modulhus behöver du inte veta hur länge ditt behov av lokal finns, bara att du just nu behöver en bra lösning. Våra lokaler är alltid flyttbara och ger dig full flexibilitet. Vi hyr ut kontorsmoduler och byggmoduler, ofta i form av paviljonger, under kort eller längre tid. Modulerna monteras snabbt samman en modulbyggnad av hög kvalitet på plats till det lokalutrymme du behöver för din verksamhet. Du hyr sedan ditt modulhus så länge du behöver, därefter tar vi hand om hyrmodulerna. På så sätt undviker du att bygga fast dig i en dyr investering.

Modulbyggnad – när en flexibel lösning av mer rum plötsligt uppstår

Av oss kan du hyra det modulhus du just nu behöver, snabbt uppsatt med våra flexibla moduler till en modulbyggnad som vi har anpassat för dina ändamål. Exempel på våra modulbyggnader som hyrs ut som tillfälliga lokaler är: