Förskolemoduler från PCS Modulsystem som enkelt skapar bra förskolor.

Förskolemoduler som enkelt skapar bra förskolor.

Förskolemoduler som bygger på 25 års erfarenhet

De förskolemoduler vi använder för att skapa förskolor är i grunden samma moduler som för övriga lokaler. Men en förskola har alltid flera specifika behov. Med hjälp av den erfarenhet vi har samlat på oss under 25 år så har vi kunnat skapa väl anpassade förskolemoduler, med de planlösningar, de inredningar och de krav på tysta miljöer som gör att barn och pedagoger får bästa möjliga arbetsmiljö.

Anpassade moduler för bra förskolemiljö

Förskolemoduler från PCS Modulsystem är skapade med tanke på de