Skolpaviljonger med tystast möjliga skolmiljö med PCS Modulsystems nya moduler PCS Comfort.

Skönast möjliga skolmiljö för studierons skull tack vare de tysta modulerna PCS Comfort.

Skolmoduler för bästa möjliga studiero

Bästa möjliga skola är självklart för oss på PCS Modulsystem. Vi vet av erfarenhet att en tillfällig skolpaviljong som vi monterar med våra skolmoduler är bättre än 90 procent av alla permanenta skolor som finns i Sverige. Genom kontinuerlig utveckling av våra moduler, och med framtagningen av vår helt nya tysta modul PCS Comfort så har vi på PCS Modulsystem en kvalitetsstandard på våra skolmoduler som ingen annan kan överträffa.

Förstklassiga skolmoduler för god studiemiljö

Skolmoduler från PCS Modulsystem är konstruerade för att även det tillfälliga ska ha riktigt god, bestående kvalitet. Ett viktigt fokus i våra skolmoduler har varit att uppnå största möjliga tystnad inne i skolpaviljongens lokaler. Med extra god ljudmiljö, vilket faktiskt är ett av de svåraste byggtekniska målen att nå, skapas förutsättningar för en god skolmiljö. För att kunna erbjuda detta utvecklade vi nya mod