Hel sjukhusbyggnad på två dagar. Bakom ett problemfritt modulmontage i Hudiksvall ligger många månaders arbete

Anpassade
vårdmoduler
i tre plan till
Hudiksvall.

Läs mer här