Nyheter

Senaste nytt om moduler för tillfälliga lokaler

Modulbranschen står aldrig still. Det ligger i vår natur att ständigt skapa nytt. Att etablera nya tillfälliga lokaler och boenden för att lösa akuta behov av fler rum och mer yta under tak. Där kvaliteten alltid är bestående, även om lokallösningarna är tillfälliga. Läs här en del av allt det som sker – de senaste modulmontagen, intervjuer med beställare och användare, nya ramavtal, skräddarsydda lokallösningar, nyheter bland medarbetare på PCS Modulsystem och alla andra nyheter inom modulhusens föränderliga värld.

Nya Sofia på PCS

Alla som har med PCS Modulsystem att göra kommer säkert ha en hel del kontakt med Sofia Nyberg, nyanställd ekonom på huvudkontoret i Stockholm.

Skolbygge i mörker

Skoleleverna har gått hem och mörkret har lagt sig över Mörbyskolan. Då inleds montaget av nya tillfälliga skollokaler. Läget är akut, nya lokaler behövs.