Tillfällig skolpaviljong med PCS Comfortmoduler på Skogsängsskolan i Salems kommun.

Sommar 2017
– skolan får
sex nya
klassrum.

Fler klassrum i två etapper av modulbyggen för skolpaviljong till Skogsängsskolan

Sommar 2019
– nytt plan 2
ger två till
klassrum.

Fler klassrum i två etapper av modulbyggen för skolpaviljong till Skogsängsskolan
Fler klassrum i två etapper av modulbyggen för skolpaviljong till Skogsängsskolan