Paviljong som byggdes av fyra PCS Classicmoduler på yta som inte fanns blev skolbyggnad för patienter på barnsjukhuset i Göteborg.

2015
skapades
paviljong
i ett plan

”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.

2018
växte ett
till plan
upp ovanpå

Paviljong som byggdes av fyra PCS Classicmoduler på yta som inte fanns blev skolbyggnad för patienter på barnsjukhuset i Göteborg.

Plan 1
byggdes för
patienters
skollokal

”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.

På plan 2
skapades rum
för dietist-
verksamheten

”Paviljong 9”, på ingen yta alls skapades utbildningslokaler för patienter på barnsjukhuset 2014. Denna byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.
”Paviljong 9” Östra sjukhuset byggdes på med ytterligare ett våningsplan 2018, där dietistverksamheten har flyttat in.
Kontorsrum och skola för sjukhuset

Project Description

Skolbyggnad för Östra sjukhusets patienter

Lokal skapades där ingen yta fanns – fick sedan en våning till

PCS Modulsystem AB har i sitt stora uppdrag på Östra sjukhuset i Göteborg etablerat flera olika modulbyggda lokaler. Dessa används tillfälligt fram tills dess sjukhuset är klart med flera stora om- och tillbyggnader.

Skolbyggnad för patienter

Den tredje etableringen för PCS på Östra sjukhuset vintern 2015, belägen vid barnavdelningen, var på en plats där det på förhand inte fanns någon yta som rymde paviljongen. Här har PCS använts delar av ett grönområde, en vändplats samt en trottoar där man trots en nivåskillnad på ca 1,5 meter byggt grund, etablerat och lyckats få modulerna att smälta in väl i omgivningen.

Några år senare, hösten 2018, behövde dietistverksamheten nya lokaler. Då etablerades ytterligare en våning ovanpå den andra. Med hjälp av ytterligare fyra PCS Classicmoduler kunde då kontor för deras verksamhet med flera mindre kontorsrum skapas.

Denna paviljong, som nu sedan 2018 består av 4 + 4 PCS Classicmoduler, fungerar på nedre plan som skolbyggnad för patienter på barnsjukhuset och har där en totalyta på drygt 100 kvadratmeter. Med hjälp av ytterligare fyra PCS Classicmoduler kunde kontor på övre plan på ytterligare 100 kvadratmeter med flera mindre kontorsrum skapas. Östra sjukhuset hyr modulbyggnaden tillfälligt fram till då sjukhuset har alla permanenta om- och tillbyggnationer färdiga.

Se filmen av hur en lokal skapas på Östra sjukhuset där det inte fanns någon yta.

Är du intresserad av det här projektet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!

DIREKTKONTAKT