Modernt sjukhus plockades ned efter tre år. Modulerna till Löwenströmskas tillfälliga vårdavdelning flyttas till Malmö sjukhus.

Oktober 2014
– etableringen
påbörjas vid
sjukhuset.

Löwenströmska sjukhusets tillfälliga vårdlokal, skapad av PCS Modulsystem

Snart står
en modern
vårdavdelning
på plats.

Modernt sjukhus plockades ned efter tre år. Modulerna till Löwenströmskas tillfälliga vårdavdelning flyttas till Malmö sjukhus.

Maj 2017 –
demontering
inleds av hela
vårdlokalen.