Berga förskola i Upplands-Väsby är en 1700 kvadratmeter stor och modern tillfällig förskola, med fem förskolehemvister i varje plan samt goda utrymmen för personal, omklädnad etc

Berga förskola i Upplands-Väsby är en 1700 kvadratmeter stor och modern tillfällig förskola, med fem förskolehemvister i varje plan samt goda utrymmen för personal, omklädnad etc