Loading...
Förskola 2017-10-31T16:03:12+00:00

Bra förskola? En barnlek!

Se filmen när en 1700 kvadratmeter stor förskola i två plan monterades under några heta sommarmånader.

20 års erfarenhet har lärt oss

Det ser lekande lätt ut när vi monterar moduler till en färdig förskola. För visst gör vårt modulsystem det enkelt att montera tillfälliga lokaler. Och för oss är det enkelt eftersom vi har varit specialiserade på modulhus i över 20 år – och förskolor är de lokaler vi har störst erfarenhet av. Erfarenheten har lärt oss att en förskolelokal blir riktigt bra för både barn och pedagoger när det finns en genomtänkt lokallösning i allt från ett helhetsperspektiv ned till minsta detaljnivå.

Helheten bygger på att redan från de första skisserna vara lyhörd för behov och särskilda omständigheter om hur lokalen ska utformas och användas. Mycket är lika från fall till fall, men det finns alltid nya önskningar och särskilda behov. Under processen från ritning till färdig förskola försöker vi alltid ha täta kontakter för att få med alla detaljer i allt från förvaring, dörrplaceringar, höjder på bänkar etc som gör att just din förskola blir riktigt bra.

Se här några tillfälliga förskolor som  hyrs ut av oss

Se fler exempel