Loading...
Skola 2017-10-31T15:22:39+00:00

God skolmiljö? En barnlek!

Lokaler för goda skolresultat

Lokalen har stor betydelse för trivseln och kvaliteten i skolarbetet. Vid en etablering av en skolbyggnad, oavsett om det är permanent eller som vi arbetar med tillfälliga skollokal, så är komfort, funktion och lokalkvalitet lika viktigt. Elever och lärare ska få bästa möjliga förutsättningar att nå goda skolresultat.

Vår affärsidé är att snabbt och utan krångel lösa behov av skollokal som uppstår plötsligt. För att lösa detta har vi vårt egenutvecklade modulsystem med standardiserade moduler. Med dem kan vi snabbt ta fram ritning för den yta som behövs, med de antal klassrum, personalrum och övriga utrymmen som önskas. Vid varje uppdrag försöker vi ha nära kontakt både med skolans rektor, personal och beställarna av lokalen för att fånga upp specifika önskemål.

Varmt välkommen, oavsett om du har frågor om moduler och tillfälliga skollokaler eller om du vill ha konkret förslag eller offert. För kontakt, se här >>

Se här några tillfälliga skolor som är uppförda och hyrs ut av oss

Se fler exempel